Voorsterklei

2007 - 2007

Dat het Nederlandse landschap soms vol verrassingen zit, blijkt uit de door DS uitgevoerde analyse van grondgebied De Voorsterklei.

In de zoektocht naar een oplossing voor de piekwater-afvoer in de IJssel, dacht Rijkswaterstaat een oplossing gevonden te hebben door een extra geul te graven. Hierdoor zou de afvoercapaciteit van de IJssel worden vergroot en zou het water langer vastgehouden kunnen worden in het gebied. Maar de vraag was of het verstandig zou zijn om een extra geul te graven in de Voorsterklei. De gemeente wilde graag weten wat voor landschap dit was, aangezien men niet zomaar ergens kan graven. Deze kennis bleek een belangrijke basis voor verdere planvorming te zijn.

DS heeft vervolgens het gebied geanalyseerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat het gebied in kwestie een heel waardevol landschap is met sporen van bewoning vanaf 1100 na Chr. Het gebied is in kaart gebracht met de kaartlagenmethode (zie ISLA). Zodoende konden de ambtenaren die mede beslisten over de eventuele geul, de ingreep plaatsen in de geschiedenis in relatie tot de bodem, de waterhuishouding en de eigendomssituatie van het gebied.

Door de nieuwe kennis over het waardevolle gebied De Voorsterklei, heeft Rijkswaterstaat in overleg met de gemeente Voorst uiteindelijk gekozen voor dijkversterking in plaats van het graven van een extra geul. Op deze manier blijft het huidige landschap met eeuwenoude relicten in tact. Het behouden van de kwaliteit van het landschap zou bij het graven van een extra geul een flinke uitdaging zijn geweest.

Gerelateerde projecten:

items