Station Biesbosch

2010 - 2012

Een knooppunt waar natuurinclusief wordt gebouwd. We werpen hier een blik op de toekomst, over een aantal jaar bouwen we altijd voor mens, plant én dier.

Doel
DS maakte samen met VenhoevenCS architecture+urbanism een inzending voor het vormgeven aan knooppunten van infrastrucuur in 2050, een project in opdracht van CBK Dordrecht. De locatie van het ontwerp voor knooppunt Station Biesbosch ligt ten oosten van Dordrecht, nabij Nationaal Park De Biesbosch. Het knooppunt is gelegen langs de spoorlijn die loopt van Dordrecht naar Geldermalsen, vandaar de naam Station Biesbosch.

Het knooppunt is een nieuw stuk stad, gelegen op de compact bebouwde en sterk verdikte Noorddijk. Deze dijk vormt samen met de snelwegdijk de nieuwe belangrijkste waterkering. Ten zuiden ligt een kleinschalig landschap met bos, weide en hakhout, met de allure van het aansluitende landgoed Dordwijk. Aan de noordzijde krijgt de rivier de ruimte en groeit het kenmerkende Biesbosch-landschap door tot aan de gevels van de nieuwe bebouwing. Het is een goed voorbeeld van natuurinclusieve stadsontwikkeling.

Landschap Station Biesbosch

Ontwerp
Station Biesbosch verkent hoe natuur kan worden gecombineerd met hoogstedelijk wonen. Nieuwe kwaliteit van leven wordt onderzocht door het introduceren van onverwachte en spectaculaire natuurervaringen voor zowel mens als dier. In 2050 betekent bouwen voor mensen als vanzelf ook bouwen voor planten en dieren. Niet langer zijn deze twee werelden gescheiden. De twee werelden zijn in Station Biesbosch volledig geïntegreerd, waardoor een bijzondere nieuwe biotoop ontstaat.

De doorsnede is het middel om de agenda voor de natuurinclusieve stad samen te ontwerpen. Kennis en interesse van de stedenbouwer, architect en landschapsarchitect komen hierin bij elkaar. De doorsnede maakt zichtbaar welke maatregelen op welke plek in de stad bijdragen aan nestel- en schuilgelegenheid van otter tot oeverzwaluw. Dit in relatie tot de landschappen van Biesbosch en omgeving.

Doorsnede Station Biesbosch

Details
In de natuurinclusieve stad wordt het samenleven van mens, plant en dier in de architectuur voortgezet. Van binnenuit zijn de nestelactiviteiten en schuilplekken zichtbaar. Het levende komt letterlijk in de dagelijkse leefomgeving erbij, zo wordt het draagvlak voor het samenleven gemaakt.

items