Spaarndammerhart

2017 -

Winnaar Zuiderkerkprijs 2021!

Het appartementencomplex in hartje Spaarndammerbuurt is met zijn nestelstenen en veelbelovende tuinen een ideale plek voor zowel mens, plant en dier.

In het midden van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam verrijst een appartementencomplex; het Spaarndammerhart – De Verbinding. Dit appartementencomplex en de daarbij behorende private en gemeenschappelijke buitenruimten zijn ontworpen door DS, architecten KorthTielens en Marcel Lok en kunstenaar Martijn Sandberg in opdracht van Heijmans vastgoed bv. De grondeigenaar is de Gemeente Amsterdam.

Doel
De uitgangspunten van de nieuwe situatie zijn het behoud van bomen, het versterken van de biodiversiteit en het instandhouden van een zo natuurlijk mogelijk uitzicht vanuit de omringende woningen. Daarnaast is veel aandacht voor de versterking van de samenhang in de buurt door middel van gedeeld ruimtegebruik. Dit alles zorgt ervoor dat de investering in het Spaarndammerhart een investering is in de huisvesting van zowel mensen als planten en dieren.

Ontwerp
DS heeft een analyse uitgevoerd van het huidige bomenbestand om een ontwerp te kunnen maken. De buitenruimte is ingedeeld in drie verschillende sferen: de hof, de gaard, en de tuinen. De hof is een intieme ruimte, kruiden- en klimplantenrijk en deel van de openbare wandelroute door het blok. De gaard is een gemeenschappelijke natuurrijke tuin, met daarin een verblijfsplek en een speelplek. Het dak is helaas niet beplant. Tezamen met voorzieningen in de gevels biedt de bijzondere beplanting een veelheid aan nestel- en schuilmogelijkheden voor kleine dieren.

Details
De beplanting wordt afgestemd op voedselvoorziening voor de te verwachten stadsdieren zoals kleine zangvogels, vleermuizen en insecten.  Het “waterretentiedak” houdt hemelwater vast en voedt de planten. In de opstaande dakranden en gevels zitten de nestkasten voor kleine vogels, gierzwaluwen en vleermuizen (zie foto’s).

Gerelateerde projecten:

items