PVE der dieren

2010 -

Aan een lange periode van scheiding tussen mens en natuur komt eindelijk een einde. We moeten rekening houden met de woonwensen van mensen én dieren.

In de bouw is het werken met een Programma van Eisen (PVE) heel gewoon. De afmetingen van de woonruimte, de badkamer, de gang e.d. worden bij aanvang allemaal bedacht en vastgelegd in een spreadsheet. De spreadsheet is de basis voor de architectuur en de kostenraming. DS heeft de woonwensen van de meest voorkomende gebouwbewonende diersoorten in ons land in eenzelfde spreadsheet gezet, dit is het PVE der dieren.

Ontwerp
Het PVE der dieren bevat de technische eisen voor nestel- en slaapgelegenheid in en rondom gebouwen. Zoals de mens zijn programma van eisen heeft, zo heeft de kerkuil dat bijvoorbeeld ook. Door de visualisatie van de woonwensen van dieren, hoopt DS de drempel te verlagen voor opdrachtgevers en architecten om te gaan bouwen voor zowel mens als dier, oftewel: natuurinclusief. Door natuurinclusief te bouwen hoeven nestkastjes niet meer aan de gevel te worden gehangen, de wensen van dieren worden namelijk vanaf het begin af aan meegenomen in het ontwerp.

Gerelateerde projecten:

items