Pilot Buitenpoorten

2017 -

Het perron af, betekent de paden op! Stations in de Metropolitane Regio Amsterdam worden de vertrekpunten voor een dagje naar buiten.

Doel
De Buitenpoort is de naam van een ov-knooppunt, meestal een treinstation, dat het aantrekkelijke landschap bereikbaar maakt vanuit de stad. De potentiële Buitenpoort is nu in- en uitstaplocaties voor forensen. DS en psCity creëerden een concept voor de ruimtelijke inrichting en de marketing van De Buitenpoort. Om de werking van dit nieuwe concept te testen, is deze geïllustreerd op drie potentiële Buitenpoorten; Santpoort-Noord, Wormerveer en Almere Oostvaarders.

De opdracht Pilot Buitenpoorten is onderdeel van het project Blind Spot – landschap als vestigingslocatie van de vereniging Deltametropool/West8/RCE. De opdrachtgever voor deze pilot is de provincie Noord-Holland.

Ontwerp
Het verhalende speelt in het ontwerp voor de inrichting van de Buitenpoorten een centrale rol. De Buitenpoorten zelf zijn een afspiegeling van het landschap waarvoor de bezoeker komt. De bezoeker stapt de trein uit en het landschap in. De campagne om publiek naar de Buitenpoort te trekken is ‘Buitensporen’, hiermee worden de verschillende stations en waardevolle landschappen op de kaart gezet. Buitensporen begint in de stad. Stedelingen, recreanten, forensen en toeristen worden door het spoor naar de Buitenpoort geleid, waar het spoor vervolgens door de natuur of het landschap loopt.

Details
De luchtfoto is het beeldmerk. Hoe dichter het publiek bij het landschap komt, hoe verder wordt ingezoomd op de luchtfoto van het betreffende landschap. Hierdoor wordt de natuur letterlijk en gevoelsmatig dichterbij gebracht. Ook in de trein wordt de Buitenpoort afgebeeld, namelijk op het informatiescherm. Op het station is de landschapsfoto een interactief display dat werkt als informatiekiosk, de natuur wijst de weg. De Buitenspoor app geeft het spoor naar buiten aan, vanaf het station.

Deze pilot komt voort uit de natuurinclusieve ontwikkeling van knooppunten (LOD), die is toegepast op station Castricum (zie project Zaancorridor station Castricum).

Inkijkexemplaar boek Blind Spot

Gerelateerde projecten:

items