Fliertdal

2014 - 2014

Het doel is om een vlak weidelandschap te veranderen in een betoverend beekdallandschap. Wat is daarvoor nodig?

Het Fliertdal ligt aan de oostrand van Twello, in de gemeente Voorst. Dit agrarisch gebied wordt getransformeerd van een weidelandschap tot een beekdallandschap met daarbij een uitbreiding van het woongebied (zie project Twello De Schaker, zie project Achter ’t Holthuis). Op de flanken van het te bouwen dal liggen landhuizen in hun parken. De ontwikkeling van de dalpercelen zijn in hand van de gemeente Voorst en de particuliere eigenaren. Hetzelfde geldt voor de percelen in bezit van natuurorganisatie IJssellandschap.

Doel
De uitbreiding van het woongebied op de westflank moet uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van het dal. In het beekdallandschap is landschapsbouw toegepast in verband met de ontwikkeling van woongebied De Schaker (zie project Twello De Schaker). Door de verkoop van woningen met perceel in het dal, worden ook particulieren betrokken bij de ontwikkeling van het dal. Daarnaast geven de wandelpaden in het beekdal recreanten de gelegenheid om het gebied verder te ontdekken.

Door ruimte voor waterretentie bovenstrooms in het stroomgebied van de IJssel te maken zal er ruimte ontstaan om water vast te houden. Dit zal uiteindelijk zorgen voor meer water, moeras en poelen waardoor De Fliert van sloot naar beek zal veranderen. Door de landschapsbouw krijgt de natuur de ruimte om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk natuurgebied.

Ontwerp
De nieuwe grenzen van het dal zijn bebost, dit zorgt voor een mooi contrast: een dal met stevige randen. In de flanken ontwikkelen zich de buurten de Schaker en Achter ’t Holthuis. Tegelijkertijd ontwikkelen zich in het dal moerasvegetatie en kleinschalige landschapselementen.Van noord naar zuid loopt een nieuwe wandelroute, doorgaand in het beekdal.

Details
Enkele woningen staan in de bosrand en bezitten een perceel dat grenst aan De Fliert. Deze woningen kijken uit op het zich ontwikkelende beekdallandschap. Eigenaren van woningen worden bij de ontwikkeling van het beekdal betrokken door de invoering van de “Gereedschapskist” (zie project Gereedschapskist Fliertdal). Hiermee worden eigenaren gestimuleerd om landschapselementen te gebruiken op hun percelen die in deze zogenaamde kist zijn opgenomen. Als de eigenaren bijvoorbeeld kiezen voor een bepaald type haag uit de kist, dan krijgen zij daarvoor subsidie.

Naast aanpassingen in het Fliertdal om zo een beekdallandschap te creëren, worden er ook aanpassingen gedaan aan afslag Twello op Rijksweg A1. Dit in verband met de verbreding van de A1. In de afslag zal een extra strook voor poelen en moerasvegetatie toegevoegd worden. Ook worden naast de afslag lanen en boomgroepen geplant.

Download: Boek Fliertdal, Twello
Download: Gereedschapskist Fliertdal

Download: Ontwikkelingsplan Fliertdal

Gerelateerde projecten:

items