Dal van de Goorloop

2008 - 2010

Het beekdal is de plek waar waterretentie, biodiversiteit en ontspanning samenkomen in een Brabants bekenlandschap midden in de stad.

Doel

Het dal van de Goorloop verbindt het landschap ten zuiden met het landschap ten noorden van Helmond. Het doel van de herprofilering is de ecologie en hydrologie een robuuste verbinding te geven in het dal, door de stad. De Goorloop is nu stedenbouwkundig de achterkant van twee wijken en de scheidslijn in standen. De inrichting moet leiden tot fysieke en programmatische verbindingen tussen de wijken en tot de verbetering van de leefomgeving in dit deel van de stad.

Ontwerp

Voor de nieuwe inrichting van het dal van de Goorloop wordt inspiratie gezocht in het Brabantse bekenlandschap. Belangrijkste element waarmee het beekdal weer wordt opgebouwd is de elzensingel. Restanten elzensingels zijn hier en daar nog zichtbaar in het dal van de Goorloop. De door het Waterschap gereserveerde zone voor ecologie en water is minimaal 50m. Deze zone is niet letterlijk herkenbaar want het is opgenomen in het ontwerp van de hele zone. De beek krijgt een bredere bedding zodat bij hevige regen het water kan worden vastgehouden. De herprofilering gaat gepaard met vergroting van de biodiversiteit.

Het dal wordt openbaar gebied, dat in padenstructuur goed aansluit op de wijken. In het dal zijn diverse functies geprogrammeerd in de vakken tussen de elzensingels. Dooronder zijn buurtverenigingen zoals de dahliatuin en de buurtspeeltuin. Het dal verandert van achterkant naar bestemming.

De oude fabriek in het dal wordt vrijwel geheel gesloopt. Van de fabriek zal een enkel gebouw een horecabestemming krijgen. In de randen van het dal worden bijzondere woningen aan de beide wijken toegevoegd (kaart: zalmkleurige blokken).  De nieuwe woningen staan met hun voorzijde in het dal en zijn deel van het herontwerp van de randen.

Detail

De ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen ligt aan de wijkzijde. Wonen aan de rand van stad wordt wonen aan de rand van het dal van de Goorloop. Het referentiebeeld hiervoor is het dal van de Rees in Reeswijk in Tilbug.

Gerelateerde projecten:

items