Waelpark

2013 -

In plaats van het natuurgebied los te zien van het woongebied, kun je ook het woongebied als uitbreiding van het natuurgebied beschouwen. 

Tussen Naaldwijk en ’s Gravenzande wordt het nieuwe woongebied Waelpark ontwikkeld. Het gebied is in eigendom van de gemeente Westland. Met de ontwikkeling van woongebied Waelpark had de gemeente de juridische verplichting om een ecologische verbindingszone te maken. DS maakte het ontwerp voor deze verbindingszone in relatie tot natuurinclusieve ontwikkeling van de buurten.

Doel
De ecologische verbindingszone van het Waelpark is geen verplichte zone van 25m. maar een combinatie van landschappelijke elementen die tezamen een verhaal vormen in de noord-zuid richting
. De buurten dragen bij aan de biodiversiteit van het te ontwikkelen gebied wanneer de woningen voorzien worden van nestelgelegenheid voor vleermuizen, zwaluwen en kleine vogels. In eerste instantie was het behoud en het vergroten van het huidige leefgebied voor vleermuizen, vissen en amfibieën belangrijk. Door de nieuwbouw komen daar vanzelf kleine zoogdieren, vogels en insecten bij. De doorsnede toont de onderlinge verbondenheid waarin het woongebied de uitbreiding van de verbindingszone is.

Ontwerp
De verbindingszone is opgebouwd uit: tankgracht Atlantikwall, Wilgenrabatbos, Dwarswetering, oude kreekloop en huidige Molensloot, Meertje, Heuvelbosje en oevers en eilanden in de Waelplas. De onderlinge verbondenheid in verscheidenheid wordt gestuurd door het beheer van de beplanting die opkomt. De oude puinstortheuvel is als uitzichtpunt ontworpen.

Ontwerp meertje. De zwarte stipjes representeren rustplaatsen voor vogels.

Een eerste deel van het ontwerp wordt door ontwerpend beheren vooruit getrokken. Daarvoor schreef DS het beheerplan (zie project Beheerplan Molensloot – Waelpark).

Details
De elementen die het dierenleven duidelijk zichtbaar maken, zijn ontworpen op bijzondere plekken in de zone. Zo zijn de palen in het meertje zowel een rustplek voor watervogels, een wateropvang, het decor voor enkele woningen en een waterspeelelement.
Om eenheid te creëren is een huisstijl voor bruggen, banken en uitzichtpunten ontworpen. Daarnaast zijn de maatregelen voor gebouwbewonende diersoorten in woningen, voorgeschreven aan de ontwikkelaars.

 

Gerelateerde projecten:

items