Tijdmechanisme

2012 -

Zicht op natuur werkt positief op het herstel van een patiënt. In samenwerking met ontwerpburo STUDIO 1:1 en extern deskundigen uit de medische en ecologische sector, studeren we op vernieuwende concepten en denkwijzen om de programmering en bijbehorende inrichting binnen en buiten de muren van zorginstellingen bewuster op elkaar af te stemmen. Het streven is om een bijzondere ruimtelijke relatie te leggen tussen een specifiek ziektebeeld en het ritme van de natuur. Een voorbeeld is de koppeling tussen de specifieke periode dat bepaalde vlinders actief zijn, en diezelfde specifieke periode dat astmapatiënten meer last hebben van hun ziekte.

Er wordt onderzoek gedaan naar het belang van natuur in het genezingsproces en de huidige uitkomsten zijn veelbelovend voor onze hypothese. Stelligheid ontbreekt nog. De biologische klok kan een belangrijke factor zijn in het genezingsproces. Met de natuur dichtbij houdt de patiënt contact met dag en nacht en seizoenen. Kan het ritme in de natuur zichtbaarder en ervaarbaarder zijn vanaf de verblijfsplek van de patiënt dan nu in de meeste ziekenhuizen het geval is? En kan de overeenkomst tussen deze ritmes een voordeel opleveren voor het besef en beleving van een patiënt?

DE BIOLOGISCHE KLOK

Een klok op basis van ecologische gegevens. Zangperiode van vogels, zichtbaarheid van vleermuizen en vliegperiode van vlinders. De wijzer doet er een jaar over om 1 keer rond te gaan, waardoor zichtbaar wordt wanneer welke soorten actief zijn.

items