Polder Rijnenburg

2006 - 2006

Een grasmat waaronder een lange geschiedenis schuil gaat. Til de grasmat op en zie wie hier gewoond heeft en hoe er landbouw bedreven werd. Hoe de strijd met het water en de strijd tussen de adellijke families zijn stempel drukte op het landschap.

Polder Rijnenburg in de gemeente Utrecht is een “wachtend” landschap. De eeuwenoude knotwilgen vallen om, de sloten verlanden, de brugjes storten in en niemand zorgt ervoor. Iedereen wil rijk worden van de geplande woningbouw maar de financiële crisis en de daarna ontstane visie om meer te bouwen in de stad zelf, hebben de ontwikkelingskansen verminderd. Het landschap, dat in handen is van veel kleine en enkele grote speculatieve eigenaren, wacht nog steeds.

Doel
De gemeente dacht aan stadsuitbreiding in dit polderlandschap. Alvorens plannen te maken, vroegen de archeologen van de gemeente Utrecht aan DS om een inventarisatie te maken van de cultuurhistorische waarden van het gebied. De inventarisatie moest daarbij zodanig worden vastgelegd, dat het uitnodigend was om op te nemen in de planstudies. De geschiedenis is daarom vastgelegd in kaarten in plaats van in een boek.

Ontwerp
DS heeft een serie cultuurhistorische kaarten ontwikkeld en voorbeeldverkavelingen gemaakt. Bij de inventarisatie was de blik gericht vanuit het huidige landschap naar het verleden. De uiterlijke kenmerken van het landschap zijn het gevolg van vele eeuwen van transformatie. DS heeft korte voorbeeldstudies opgenomen om aan te tonen dat de geschiedenis van het landschap inspiratie kan zijn voor de ontwerpen voor eventuele stadsuitbreiding.

Details
De bewoners van het gebied hebben de inventarisatie ontvangen op CD (zie pdf Polder Rijnenburg). Hierdoor kan iedereen die plannen maakt dan wel plannen in zijn omgeving voorgelegd krijgt, reageren met kennis van zaken.

items