Landschapspark Poelgeest

-

Een lange periode van tegenhouden van elke vorm van interventie in de Veerpolder en Klaas Hennebroekpolder heeft ervoor gezorgd dat het nu het vogelgebied nr 1 is.

De gemeente Oegstgeest heeft de snipper land tussen spoorlijn en trekvaart en doorsneden door een hoogspanningsleiding omgevormd tot duurzame woonwijk. Het noordelijk landschap compenseert de ingreep. DS ontwierp zowel het landschappark als het centrale park en de zone onder de hoogspanningsleiding en langs de spoorlijn. Gedurende de ontwikkeling werd het gebied nogal eens gezien als leegte. DS heeft 11 jaar lang gezorgd dat het gebied vrijgehouden bleef van initiatieven en zich rustig kon omvormen tot de natuur die het nu is.

Ontwerp

Het landschap is natuurcompensatie en uitloopgebied. Het thema voor de beplanting en de bouwwerkjes is riet. Het historisch polderpatroon, daterend van de 16e eeuw, is geheel intact gelaten. Op de naastgelegen Kagerplassen wordt aangesloten. De elzen op de dijkjes wissen de stadsrandverschijnselen zoals jachthavens en industriele loodsen rondom de polders uit.

De Veerpolder is een retentiepolder, het water wacht daar om terug te worden gevoerd in de woonwijk. Daartoe zijn de sloten verbreed. De Klaas Hennebroekpolder heeft rietaanplant waarin het stadswater wordt rondgepompd en gezuiverd. De paden op de dijken zijn halfverhard en beplant met knotelzen. De paden door de polder zijn laarzenpaden.

De natte graslanden en rietlanden trekken door het jaar heen veel vogels. Een kolonie lepelaars heeft er een vaste bestemming gevonden.

Detail

De watermolen is een kunstwerk van Hanshan Roebers. Wanneer het water terugstroomt naar de wijk, brengt dat het enorme rad in beweging.

Gerelateerde projecten:

items