Hofbogenpark Rotterdam

-

Hofbogenpark is het park op het spoorviaduct, gelegen in Rotterdam-noord, tussen de A13 en het Hofplein. De Urbanisten en DS, in samenwerking met De Dakdokters, maakten het Definitief ontwerp voor het park. De opgangen naar het park zijn ontworpen door BureauVanEig.

De biodiversiteit en het klimaat staan centraal in de visie voor de toekomst van dit bijzondere hooggelegen park. De stadsnatuur krijgt hiermee een 2 kilometer lange strook vegetatie erbij, die voorziet in voedsel, schuil- en voortplantingsmogelijkheden. De biotoop op het dak sluit aan bij de biotopen in de omgeving en hecht zich in het ecologisch netwerk in noord. Het park krijgt een ecologisch beheer, waarmee het meteen wordt ingezet als leerplek, waar met begeleiding van Fred Booy de komende jaren nieuw beheer van beplantingen in de stad getest worden.

De klimaatbijdrage van het park is niet alleen de weelderige beplanting. Het viaduct vangt ook het regenwater op en slaat dit op naast het spoorviaduct. De opslag wordt gebruikt voor de vegetatie in tijden van grote droogte. En het water wordt gezuiverd op het dak met een helophytenfilter, waarna het ook als verkoelende fonteintjes en stromende beek door het park wordt geleid.

Het park kent een aantal thematische zones waarop de inrichting en het gebruik zijn afgestemd. Het biedt bovenal een hele lange wandeling over 2km lengte, verheven boven de straten, met vergezichten, open en besloten plekken. Op enkele locaties is ruimte voor een horecavoorziening. Elke buurt heeft een tuin voor participatieve activiteiten. En in elke buurt zijn enkele opgangen voor mens en dier, en per buurt een lift.

In de toekomst gaat dit smalle lange dakje deel uitmaken van een omgeving waarin meer maatregelen voor een leefbare stad de ruimte krijgen, zoals meer bomen, minder verharding, meer beplanting en hopelijk veel private initiatieven in de omliggende gebouwen, die leiden tot meer nestgelegenheid in de gevels en begroeide daken en balkons.

items