Biodiversiteitscan

2016 -

Een vogel ziet een gebouw als een rots in het landschap. De biodiversiteitsscan is een onderzoek naar de kansen voor met name dieren in een bouwproject. Dit kan zijn een bouwblok of een buurt. De scan levert een serie praktische natuurinclusieve adviezen op voor de gebouwen (zie voorbeeld).

De scan levert eveneens de voorstellen op voor de inrichting van de buitenruimte en de beplantingskeuze, welke in samenhang met de maatregelen aan de gebouwen leiden tot een levendiger buurt.

De scan wordt als een apart product geleverd.

Download: DS_Biodiversiteitsscan_Terwijde.pdf

Gerelateerde projecten:

items