Bedrijventerrein Engelenburg

1988 - 1999

De uitbreiding van het bedrijventerrein in Engelenburg is een voorbeeld van een natuurrijk en duurzaam bedrijventerrein.

Doel
De gemeente Voorst streeft samen met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en goed ingepaste bedrijventerreinen. DS ontwierp voor de gemeente de uitbreiding van het bedrijventerrein Engelenburg in Twello. Het profiel van de wegen, de woningen en de houtwallen buitenom worden in de toekomst voortgezet in het verouderde bedrijventerrein.

Ontwerp
Het oude bedrijventerrein bestaat uit kavels die zijn uitgegeven tot aan de weg, daardoor staan de hekwerken langs de wegen en de bedrijfsgebouwen in het mooie landschap. Er is ook geen ruimte gemaakt voor beplantingen, water wordt niet vastgehouden en de terreinen zijn goeddeels verhard. Dit zorgt voor een groot contrast met de landschappelijke omgeving waarin landhuizen liggen in lommerrijke parkbossen.

In het nieuwe deel is meer ruimte voor landschap doordat voorzieningen gemeenschappelijk geïntegreerd zijn. Het water wordt afgevoerd naar de achterzijde van het perceel, naar de houtwallen. Daar doorheen loopt een wandelpad, voor de lunchwandeling. Deze houtwallen zijn voor de natuur heerlijk rustige randen en een mooie afscherming naar de landgoederen. Vanaf de houtwallen wordt het water wordt geleid naar de nieuw aangelegde waterfilter van moerasplanten aan de noordzijde. Dit moeras biedt leefruimte aan insecten en amfibieën.

De wegen hebben een forse laanbeplanting, verwijzend naar de nabijgelegen landgoederen en toekomstige vliegroutes voor vleermuizen. De eigenaren van de kavels hebben in dit deel van het bedrijventerrein de mogelijkheid om een bedrijfswoning toe te voegen. De woningen verhogen de controle op het bedrijventerrein.

items